ETNWHAT

E.T.N. EXTRA TERRESTRIAL NORWAY, IS THE ENTHUSIASTIC DUO TOM AND TOMMY. WHOM TOGETHER HAVE SPENT YEARS SEARCHING THE GREAT NORWEGIAN FORESTS FOR SIGN OF ALIEN VISITORS. THIS TASK HAS TAKEN MOST OF THEIR SPARE TIME, TO THE GREAT FRUSTRATION OF THE FAMILIES. SUBSTITUTING TRADITIONAL SCHOLAR TRAINING, SCIENTIFIC METHODES AND PROVEN TECHNOLOGY FOR INVENTIVENESS AND  SHEAR ENTHUSIASM. LACKING RESULTS, FAME OR FORTUNE, THIS DUO IS FULLED BY STERN DEDICATION AND LOTS OF BEER.


E.T.N. EXTRA TERRESTRIAL NORWAY, BESTÅR AV DEN ENTUSIASTISKE DUOEN TOM OG TOMMY. SAMMEN HAR DE BRUKT ÅR PÅ Å GJENNOMSØKE NORGES SKOGER ETTER SPOR FRA "BESØKENDE". DET HAR TATT MESTPARTEN AV FRITIDEN, TIL STOR FRUSTRASJON FRA FAMILIENE. HØYERE UTDANNING, VITENSKAPLIGE METODER OG ANERKJENT TEKNOLOGI BLIR ERSTATET MED OPPFINNSOMHET

OG REN ENTUSIASME. I MANGEL AV HÅNDFASTE BEVIS, ANERKJENNELSE OG BERØMMELSE DRIVES DUOEN FREM AV KLOKKETRO OG

EN STOR MENGDE ØL.


TOM (JOAKIM F. GRAASVOLD) MIGHT BE CONSIDERED THE LEADER, IF ONLY BY THE FACT HE IS THE ONLY ONE WITH A DRIVERSLICENCE. SINCE IT'S HIS CAR HE ALSO GETS TO CHOOSE THE MUSIC, SO IT'S 80'S HEAVYMETAL ALL THE WAY. ALSO THE DIPLOMAT OF THE GROUP. MARRIED TO HIS HIGH-SCHOOL SWEETHEART, HAS KIDS AND A HOUSE IN DIRE NEED OF MAINTENANCE. STILL CAN'T SIT THRU  E.T. WITHOUT EMPTYING A BOX OF TISSUES.


TOM (JOAKIM F. GRAASVOLD)  MÅ REGNES FOR LEDEREN, MEN MULIGENS BARE FORDI KUN HAN HAR FØRERKORT. OG SIDEN DET ER HANS BIL BESTEMMER HAN OGSÅ OVER BILSTEREON, SÅ DET ER PUDDELROCK HELE VEIEN TIL FJELLS. HAN ER OGSÅ DIPLOMATEN. GIFT MED SIN UNGDOMSKJÆRESTE, HAR BARN OG ET HUS MED STORE VEDLIKEHOLDSBEHOV. KAN FORTSATT IKKE KOMME SEG GJENNOM  E.T. UTEN Å BRUKE OPP EN TIPAKK MED FIRSTPRICE PAPIRLOMMETØRKLER.

TOMMY (HENRIK B. LARSEN) IS THE TECHNICAL WIZARD AND QUITE AN INVENTOR, BUT IN HIS MIND THE WORLD IS NOT READY FOR THE QUANTUM LEAPS. THIS SHY BOY HAS LIVED IN HIS MOTHER'S BASEMENT SINCE HE CRAWLED DOWN ONE DAY IN THE 70'S. AND ONCE SOMETHING IS BROUGHT DOWN THERE - IT STAYS. FILLED WITH GEEKDOME HEAVEN OF COLLECTABLE TOYS, MOVIES, SCIFI, COMICS, VIDEOGAMES AND COMPUTERS. THE ONLY THING THAT HASN'T BEEN DOWN THERE IS GIRLS.


TOMMY (HENRIK B. LARSEN) ER DET TEKNISKE GENIET OG LITT AV EN OPPFINNER. MEN HAN TROR IKKE VERDEN ER KLAR FOR HANS KVANTESPRANG. DENNE SJENERTE GUTTEN HAR HOLDT HUS I KJELLERSTUA TIL MOR SIN SIDEN HAN KRABBET NED EN GANG PÅ 70TALLET. OG NÅR NOE FØRST HAR KOMMET NED - BLIR DET. EN NERDEHIMMEL FYLT MED SAMLELEKER, FILMER, SCIFI, TEGNESERIER, VIDEOSPELL OG HJEMMEDATA. DET ENESTE SOM ALDRI HAR VÆRT DER ER JENTER.


JOHNNY MARKUSSEN (AS HIMSELF) IS THE DOWN-ON-HIS-LUCK  FILMDIRECTOR WHO SEES IN E.T.N. PERHAPS AN EASY TARGET FOR A SARCASTIC DOCUMENTARY. BUT IS HE REALLY THAT MUCH SMARTER? BRIBING THE BOYS TO BE THE FLY ON THE WALL THRU THEIR LAST JOURNEY, HIS SKILLS IS PUT TO THE ULTIMATE TEST: CAN HE GET ONE SHOT IN FOCUS BEFORE THE END OF THE MOVIE?


JOHNNY MARKUSSEN (SOM SEG SELV) ER FILMREGISSØREN MED DESPERAT BEHOV FOR SUKSESS. OG SOM I E.T.N. SER ET LETT MÅL FOR EN IRONISK DOKUMENTAR. MEN ER HAN SÅ MYE SMARTERE SJÆL? MED HJELP AV  BESTIKKELSER (ØL)  FÅR HAN TA DEL I GUTTAS SISTE EVENTYR, OG HANS FERDIGHETER BLIR SATT PÅ DE YTTERSTE PRØVER: KAN HAN FÅ EN HEL SCENE I FOKUS INNEN FILMEN ER FERDIG?

FRUSTRATED!  FRUSTRATED!  FRUSTRATED!  TURI (ANETTE LØBACH) IS TOM'S

FRUSTRATED WIFE IN ANY SENSE OF THE WORD.  A HATER OF SCI/FI OF ANY KIND

(UNLESS IT'S STARRING TOM CRUISE). SHE ALSO HATES THE ARMY RESERVES,

3D-FILMS, AND ANY WEEKEND-BUDDIES OF TOM (INCLUDING DOCUMENTARIEST).

NUMBER ONE SALESWOMAN IN THE DISTRICT OF HOMEPARTY PRODUCTS (!?).


FRUSTRERT! FRUSTRERT! FRUSTRERT!  TURI (ANETTE LØBACH) ER TOMS FRUSTRERTE

KONE I ALLE MULIGE MENINGER AV ORDET. HUN HATER SCI/FI I ALLE FORMER

(UNNTAKET ER TOM CRUISE FILMER). HUN HATER OGSÅ HEIMEVERNET, 3D-FILMER

OG TOMS WEEKEND-KOMPISER (INKLUDERT DOKUMENTARISTER). NUMMER EN

SELGER I SITT DISTRIKT PÅ (NOENSLAGS) HOMEPARTYPRODUKT.

E.T.N. EXTRA TERRESTRIAL NORWAY, NOW IN PRODUCTION (SUMMER 2015)

COMPLETION FALL 2015/EARLY 2016.

NORWEGIAN LANGUAGE (SUBTITLES AVAILABLE IN ENGLISH, OTHERS TBA)

RUNNINGTIME: 90 MINUTES APROX.

PRODUCTIONFORMAT: HD VIDEO & SUPER 16/ SUPER 8 FILM