pressemeldingdagsrevyen

PRESSEMELDING.


Jeg vil gjerne at Medietilsynet sjekker om NRK Dagsrevyen begikk overtramp
da de dekket produksjonen og lanseringen av den norske filmen "Skjelvet".
En film som NRK selv er delaktig i og som de her dekker (markedsfører)
uten å flagge egen medvirkning.

Håper dette kan gjøres selv om sak er eldre enn to mndr.
Spesielt med bakgrunn at jeg ikke visste om NRK innvolvering før 1 år senere.
Saken har siden vært forsøkt forelagt Kringkastingsrådet.https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201710/NNFA19102317/avspiller#t=31m56s

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/201710/NNFA21102317/avspiller#t=14m45s

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201808/NNFA19083118/avspiller#t=20m48s

Jeg tror det dreier seg om flere innslag men NRK publikumservice har ikke full oversikt
da Dagsrevyen har lagt ufullstendige opplysninger på nettet.
Korte innslag mangler i oversikten og noen dager mangler fullstendig opplysninger.

Håper dere kan kontakte Dagsrevyen direkte for å få oversikten over dette
da jeg som privat kun henvises til Publikumsservice.mvh


Johnny Markussen

Oslo, 25.4.2019.